Din data och din demokrati

Din data och din demokrati är en serie evenemang som fokuserar på internetrelaterade frågor i förhållande till samhälle och demokrati. Genom dessa evenemang arbetar Goto 10 för att aktivt öppna upp samtal mellan aktörer utifrån olika perspektiv.

Önskar du att vi tar upp något särskilt eller vill du själv föreslå ett evenemang? Hör av dig till info@goto10.se.

Tidigare evenemang

Politiska strategier i digitala medier

Ett panelsamtal om Politiska strategier i digitala medier som samarrangerades av Internetstiftelsen och Fores programområde Digitala samhället. Plattformiseringen av internet och dess påverkan på vår internetanvändning har bidragit till nya former av påverkanskampanjer. I skuggan av Sveriges första internetval ställde Goto 10:s projektledare Isadora Hellegren frågor till en kunnig panel om vad för typer av strategier aktörer använder sig av, hur strategierna fungerar och vad de innebär för vår demokrati. I panelen hörde vi Dagens nyheters faktakollsredaktör Hugo Ewald berätta om sin kartläggning av politiska sidor och inlägg på Facebook och Socialdemokraternas digitala strateg Monica Lundbom om partiets strategiska arbete i digitala medier. Medieforskaren Jonas Andersson Schwarz bidrog med sin kunskap om medielogik och plattformarnas infrastruktur och Marcin de Kaminski, programchef vid Civil Rights Defenders gav perspektiv genom att porträttera demokratins skörhet. Om du missade evenemanget har du fortfarande möjlighet att titta på det genom Goto 10:s youtube-kanal.

Om hackers, övervakning och vapenindustri

Mattias Beijmo berättar sin historia om hackers, motstånd och om hur Syrien utgör en testmiljö av svensk övervakningsteknik. Mattias är författaren till nypublicerade ”De kan inte stoppa oss – ett reportage om den nya digitala vapenindustrin” som tar avstamp i Syrien, men som snabbt kopplas till Europa och Sverige. Internet har visat sig avgörande som verktyg för minoriteter och opposition världen över. Men det har även lett till att mer eller mindre odemokratiska stater ökat sin övervakning och censur av den digitala kommunikationen. För att kunna göra det, har de tagit hjälp av europeiska företag, bland annat svenska IT-bolag.

Givet att auktoritära stater använder sig av teknik för att utöva kontroll, att läget för press- och yttrandefrihet på kort tid försämrats avsevärt i flera europeiska länder och att lagändringar för övervakning är på tapeten i Sverige – hur ser framtiden ut för den personliga integriteten? Detta och mycket mer tar Beijmo upp under denna mycket spännande föreläsning.

Plattformar och AI – betydelsen av transparens i automatiska policybeslut

Några av dagens storskaliga, globala plattformar har kommit att bli ett slags infrastruktur för både människor och företag. Som konsekvens får plattformsföretagens policies väldigt stor inverkan på samhället. Automation och artificiell intelligens (AI) blir samtidigt, givet storskaligheten, allt viktigare för att kunna styra, guida och reglera vad som sker på plattformarna. Härmed uppstår några svåra frågor:

  • Vilken roll spelar AI i att reglera och leda miljarder användare och företag världen över?
  • Hur hanterar man samhällelig bias och skevheter som AI-verktyg riskerar att reproducera?
  • Vilka normer – etiska eller rättsliga – bör vara vägledande för dessa globala tjänster, som sträcker sig över flera jurisdiktioner och kulturer?
  • Vilken typ av transparens är lämplig för användare och företag?

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.