Information om behandling av personuppgifter

Goto 10 drivs av Internetstiftelsen. Internetstiftelsen ansvarar enligt gällande dataskyddslagstiftning för behandling av dina personuppgifter inom Goto 10:s verksamhet.

2022-08-23

I denna integritetspolicy informerar Internetstiftelsen om den personuppgiftsbehandling som förekommer på Goto 10.

Medlemsuppgifter

I samband med att du blir medlem i Goto 10 samlar Internetstiftelsen in och behandlar dina personuppgifter (din e-postadress och ditt namn). När du har blivit medlem kan du även frivilligt uppge ett telefonnummer och välja en profilbild för ditt medlemskap.

Personuppgifter som du lämnar som medlem hos Goto 10 sparas så länge du är aktiv medlem och därefter i två (2) år efter din senast registrerade aktivitet.

Uppgifter om dig som arrangör av event

Personuppgifter (som till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar vid ansökan om att hålla event sparas så länge som de behövs för att utvärdera din ansökan. Godkänns din ansökan sparas dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet mellan dig och Internetstiftelsen föreligger. Dina uppgifter gallras senast två (2) år efter ditt senaste event hos Goto 10.

En mamma och en pappa sitter på golvet med varsitt barn framför sig på Goto 10 Stockholm.

Medlemsvillkor och uppförandekod för Goto 10

Du som är över 18 år, har ett öppet sinne och är ute efter en mötesplats för kunskap och nätverkande är välkommen som medlem i Goto 10.

Foton och livesändningar

Det kan förekomma fotografering i Internetstiftelsens lokaler och vissa av Goto 10:s event livesänds och fotograferas. Detta innebär att du kan bli fotograferad eller filmad om du befinner dig i Internetstiftelsens lokaler eller besöker ett event. Bilderna och filmerna kan sedan komma att publiceras på Internetstiftelsens konton i sociala medier eller på Internetstiftelsens webbplatser.

Du kan när som helst skriftligen meddela oss om du inte vill att bilder på dig ska användas i Internetstiftelsens kommunikation. Internetstiftelsen tar i så fall bort bilden och upphör med användandet. Kontakta i sådana fall info@goto10.se.

Ändamål och laglig grund för behandling

Ändamålet med behandlingen av medlemsuppgifter är att Internetstiftelsen ska kunna uppfylla medlemsvillkoren samt tillhandahålla och administrera medlemsregistret och därmed ge dig tillgång till Goto 10.

Arrangörers personuppgifter behandlas för att Internetstiftelsen ska kunna hantera ansökningar samt uppfylla åtaganden enligt villkoren för att arrangera event.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter för Goto 10:s kontorsplatser är att Internetstiftelsen ska kunna hantera ansökningar, tillhandahålla kontorsplatsen och uppfylla åtagande enligt avtal om hyra av kontorsplats.

Uppgifterna kan komma att behandlas bland annat för att:

 • identifiera dig som medlem vid incheckning till Goto 10:s lokaler.
 • arrangera event, hantera anmälningar och hantera annan praktisk planering kring dessa.
 • hantera förfrågningar från medlemmar, arrangörer, eventdeltagare samt kontorsplatshyresgäster.
 • hantera hyresbetalning för kontorsplatser.
 • hantera larmbehörighet och tillträde till kontorslokaler.
 • informera om och utveckla Goto 10:s verksamhet och för att skicka ut nyhetsbrev som kan innehålla information och erbjudanden om Internetstiftelsens tjänster.
 • hantera kundundersökningar med mera.

Ändamålet med behandling av bilder och livesändningar är att informera om Internetstiftelsens verksamhet och event. Dessa bilder och filmer kan därför komma att publiceras i sociala medier samt på Internetstiftelsens webbplatser.

Bakhuvudet av en person som tittar på en publik på Goto 10

Bli medlem i Goto 10

Som medlem i Goto 10 kan du delta i event och hålla egna event i våra lokaler - utan kostnad. Du får också låna viss teknik. Medlemskapet är kostnadsfritt.

För att Internetstiftelsen ska kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. Laglig grund för behandling av medlemsuppgifter och uppgifter om arrangörer och användare av kontorsplatserna är att kunna uppfylla avtalet med dig som medlem, för att kunna uppfylla avtalet med dig som arrangör samt uppfylla avtalet med dig som kontorsplatshyresgäst. Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev samt publicering av foton och livesändningar i sociala medier och på Internetstiftelsens webbplatser behandlas med den lagliga grunden berättigat intresse, där Internetstiftelsens berättigade intresse är att informera om Internetstiftelsens verksamhet och event.

Har en juridisk person ingått avtal om hyra av kontorsplats hanteras personuppgifter för behörighet till lokalerna på den lagliga grunden berättigat intresse.

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av samarbetspartners eller leverantörer som Internetstiftelsen anlitat för att uppfylla åtaganden gentemot dig.

Internetstiftelsen samarbetar till exempel med följande samarbetspartners eller leverantörer:

 • Undersökningsföretag för kundundersökningar.
 • Tjänsteleverantör för utskick av nyhetsbrev.

När event på Goto 10 anordnas digitalt, använder Internetstiftelsen en extern tjänst för distansmöten. Leverantören av tjänsten är ansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas under själva eventet (så som personuppgifter i chattfunktionen eller audiovisuellt innehåll som ljud och bild). Internetstiftelsen kan komma att ta del av material (främst inspelade föreläsningar) efter eventet och ansvarar i samband med mottagandet för de personuppgifter som förekommer i materialet.

Vissa samarbetspartners eller leverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. Om Internetstiftelsen för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller leverantörer säkerställer Internetstiftelsen bland annat genom avtal att de behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som gällande dataskyddslagstiftning kräver.

Utlämnande av uppgifter

Internetstiftelsen kan komma att lämna ut deltagarlistor från evenemang till arrangören av evenemanget.

Internetstiftelsen kan också komma att lämna ut personuppgifter för det fall det föreskrivs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran av myndighet.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Internetstiftelsen behandlar om dig.
 • Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.
 • Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.
 • Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de personuppgifter du själv lämnat, gör du det hos Internetstiftelsens dataskyddsombud, på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Vill du inte längre ta emot Goto 10:s nyhetsbrev kan du välja att avsluta tjänsten genom att använda länken i slutet av e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.

Om kakor

Läs mer om kakor här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter beträffande Internetstiftelsens hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Stiftelsen för internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Box 92073
120 07 Stockholm
Telefon: 08-452 35 00
Organisationsnummer: 802405-0190
www.internetstiftelsen.se

Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Senast granskad 2022-08-29.
Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Du hittar den gällande integritetspolicyn publicerad på denna sida.