En mamma och en pappa sitter på golvet med varsitt barn framför sig på Goto 10 Stockholm.

Medlemsvillkor och uppförandekod

Du som är över 18 år, har ett öppet sinne och är ute efter en mötesplats för kunskap och nätverkande är välkommen som medlem i Goto 10. Som medlem förväntas du följa våra medlemsvillkor och uppförandekod.

Detta får du som medlem:

  • Tillgång till våra arbetslounger med wifi i Linköping, Malmö och Stockholm.
  • Möjlighet att hålla egna event i våra eventlokaler eller online.
  • Möjlighet att spela in din egen podd i våra poddbås.
  • Möjlighet att testa 3D-skrivare.
  • Rullstolsanpassade lokaler.
  • Mikrovågsugn och kaffemaskin.
  • Nyhetsbrev med uppdateringar om aktuella event.

Goto 10 är en fysisk och digital mötesplats men också ett nätverk som består av medlemmarna. Ditt medlemskap hos Goto 10 är kostnadsfritt, men du förväntas bidra till att all vår verksamhet präglas av öppenhet och tolerans, och till att Goto 10 är en attraktiv mötesplats fri från diskriminering.

Vi välkomnar alla deltagare oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation och sexuell läggning och accepterar aldrig rasism, sexism, kränkningar, hat och hot, desinformation eller personangrepp.

När du skapar ett användarkonto och blir medlem i Goto 10 ska du ha läst igenom den här sidan med medlemsvillkor och uppförandekod så att du vet vad som gäller när du besöker oss eller deltar i våra aktiviteter och event.

Du bidrar till en trygg och positiv miljö för andra

Grunden för alla möten är att se och behandla andra människor med respekt. Du förväntas vara snäll och bemöta andra människor på ett respektfullt sätt oavsett om du står på scen som föreläsare, deltar i diskussioner via sociala medier eller väljer att sitta i någon av våra arbetslounger.

I våra öppna arbetslounger ser vi gärna att du hälsar på andra medlemmar som är på plats – att hälsa är ett sätt att visa att du har sett personen och det öppnar för fortsatta samtal och nätverkande.

Visa hänsyn i våra arbetslounger

Det går inte att boka plats i våra öppna arbetslounger utan principen är att du är välkommen om det finns plats.

  • En person förväntas uppta en plats.
  • Tänk på att du är andras arbetsmiljö. Det betyder att du förväntas ta hänsyn till andra genom att inte prata för högt, hålla det städat omkring dig och lämna platsen i fint skick.
  • Respektera andras personliga integritet. Om du tar foton i våra lokaler, tänk på att se till att någon annan inte är med på bilden eller att fråga om tillåtelse innan du fotar.

Håll event

Goto 10 är en medskapad mötesplats där du kan hålla event, workshops eller föreläsningar för både små och stora grupper.

Husdjur på Goto 10

På Goto 10 i Malmö är det fritt fram att ta med din hund, dessvärre är det inte det på Goto 10 i Stockholm och Linköping.

Dela med dig av din kunskap

Syftet med Goto 10:s verksamhet är att vara en öppen mötesplats för kunskapsutbyte och innovation. Därför uppmuntrar vi alla medlemmar att bidra till att sprida kunskap om internetrelaterade frågor genom att delta i event eller hålla egna på Goto 10. Att hålla ett eget event är kostnadsfritt för dig som medlem.

Ska du hålla en presentation? Alla event på Goto 10 är öppna för alla medlemmar att delta i och många spelas in och läggs upp på Youtube. Tänk därför på vilket språk eller vilka bilder du använder. Använd inte språk eller bilder som kan uppfattas som kränkande eller stötande.

Event för barn

Barn kan inte anmäla sig till event utan det måste en vuxen göra åt barnet. Du som håller i ett event på Goto 10 som är riktat mot barn måste alltid säkerställa att du har kontaktuppgifter till målsman eller vuxen anhörig till de barn som deltar i eventet. Tänk på att det är du som arrangör som ansvarar för barnens säkerhet och välmående i samband med eventet.

Fotografering på Goto 10

I samband med marknadsföringen av medlemmarnas event och Goto 10:s och Internetstiftelsens verksamhet, fotograferar vi ibland i våra lokaler. Mer information om fotografering finns i Integritetspolicyn. Har du frågor kring fotografering? Mejla oss direkt.

Medlemskortet en värdehandling

Som medlem får du ett medlemskort som också är ett passerkort till Goto 10:s lokaler. Kortet är personligt och du får inte låna ut ditt medlemskort/passerkort till någon annan.

Integritetspolicy

I integritetspolicyn kan du läsa mer om hur vi på Goto 10 behandlar de personuppgifter som du delar med oss.

Aktsam användning av infrastruktur och teknik

Som medlem får du tillgång till teknisk utrustning, poddbås, 3D-skrivare, infrastruktur och wi-fi utan kostnad. Du förväntas vara rädd om tekniken och får inte använda infrastruktur eller wi-fi på ett olagligt sätt.

Tänk på att nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material är olagligt om du inte har upphovsmannens tillstånd.

Om du bryter mot reglerna

Om du inte följer medlemsvillkoren och uppförandekoden, eller uppför dig på ett olämpligt eller störande sätt mot personal eller andra medlemmar, kan vi säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan. 

Vi accepterar inte någon form av ofredande, mobbning eller andra trakasserier. Om du upplever att någon bryter mot medlemsvillkoren eller på annat sätt uppträder störande är det ditt ansvar att kontakta oss.

En positiv mötesplats för alla

Goto 10 ska vara en positiv mötesplats. Genom att vara tydliga med våra medlemsvillkor vill vi skapa en miljö där alla medlemmar ska känna sig välkomna och trygga. 

Medlemsvillkoren gäller tillsvidare men kan behöva uppdateras vid behov. Alla eventuella villkorsändringar kommuniceras via vårt nyhetsbrev och på webben. De uppdaterade villkoren träder i kraft när de har publicerats på vår webbplats.

Välkommen att medskapa Goto 10!