.FILE 2G 3G 4G 5G

Workshop på Goto 10 i Linköping

Klimatomställning med energi och digitalisering i fokus

7 nov 2022, 14:00–16:00 | Arrangör: Linköpings kommun och Linköping Science Park

Har du som företag koll på vad som Linköpings kommun gör för att bromsa klimatkrisen eller vill få stöd för grön omställning? Som en del av innovationsveckan vill Linköpings kommun och Linköping Science Park bjuda in till ett dialogmöte om energi och klimatsmarta lösningar för näringslivet!

Frågeställningen vi tillsammans kommer utgå från är: hur kan Linköpings kommunkoncernen främja och ge förutsättningar för näringslivet att bli mer energismarta (effektiva) och på vilka sätt kan näringslivet själv bidra till att klimatmålen uppnås?

Dialogen är en del av projektet Klimatneutrala Linköping och Elsmarta Östergötland där processen är att ta fram aktiviteter till Linköpings klimathandlingsplan och hur digitalisering kan vara snabbare väg att uppnå våra målsättningar. Det handlar om att förankra och ge förståelse för såväl nationella som lokala klimatmål och vad som måste göras. Vi önskar även att fånga upp idéer och identifiera vem som kan och bör göra vad för att kunna täcka målgapen. 

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Linköping