6 Mar, 17:00–19:30

Bygg en egen mätstation för luftpartiklar

Under denna workshop på Goto 10 kan du lära dig att bygga en mätstation för luftpartiklar (PM2.5 och PM10) enligt luftdata.se.

Vad är luftpartiklar?

Små partiklar i luften har negativa hälsoeffekter på kort sikt när det gäller hjärt- och lungsjukdomar, samtidigt leder de till ökade besvär för exempelvis astmatiker. Även exponering av trafikföroreningar under lång tid påverkar hälsan. Exempelvis på effekter är förtida död i hjärt- kärlsjukdomar och försämrad lungutveckling hos barn.
Varför ska vi mäta luftpartiklar?
I Sverige sker redan mätningar av luftkvalitet i flera kommuner. Sådana mätningar sker dock oftast på ett fåtal platser. I Stockholm finns t.ex. bara fyra mätstationer i hela innerstaden. Erfarenheter från Tyskland har visat att partikelhalterna kan skilja sig kraftigt åt mellan olika mätpunkter i närheten av varandra. Därför vill vi ha fler mätstationer på platser där många människor rör sig, t.ex. vid skolor, promenadstråk och bostadsområden. Med bättre underlag blir det lättare att diskutera insatser fär att förbättra luftmiljön.
Hur ser workshopens upplägg ut?
Under workshopen går vi igenom hela processen för att bygga en mätstation för luftpartiklar (PM2.5 och PM10) enligt instruktioner på luftdata.se. Alla deltagare bygger sin egen mätstation och målsättningen är att den ska sättas upp hemma (utomhus) eller på annat lämpligt ställe för att sedan i fortsättningen rapportera data till luftdata.se. Vi kommer att tillhandahålla byggsatser med alla nödvändiga delar. Ingen lödning behövs. Gå in på luftdata.se/bygg om du har blivit nyfiken på hur bygget går till!
Vem anordnar workshopen?
Den nybildade ideella föreningen Luftdata har som mål att aktivt verka för en bättre luftkvalitet. Detta gör vi i första hand genom att förbättra möjligheterna till insamling av data om luftkvalitet. Läs mer om initiativet på luftdata.se. En karta med befintliga mätstationer i Sverige finns på sweden.maps.luftdaten.info.

Kontakt

Hannes Ebner
hannes@luftdata.se

  • Tid: 6 mars, 17:00–19:30
  • Plats: Goto 10 Annex, Hammarby Kaj 10A
  • Pris: Kostnadsfritt
  • Arrangör: Luftdata
    Logo Luftdata

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.