.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Stockholm

Inställt: INSTÄLLT - Workshop: På internet lever vi alla – hjälp oss att visa det

27 maj 2019, 13:00–16:00 | Arrangör: Internetstiftelsen

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Så gott som alla i Sverige använder idag internet, människor i alla åldrar, med olika hudfärg, funktionsvariationer, kön, sexuell läggning, religion och så vidare. Ändå ser internet- och teknikanvändaren nästan likadan ut när den gestaltas i media. Hjälp oss ändra på detta!

Att se personer som liknar dig själv i media är väldigt viktigt för vilka framtidsdrömmar och mål du sätter upp för dig själv. Det kan påverka vilken karriär du väljer och vad du tror är möjligt.

Teknikbranschen är en bransch som är väldigt mansdominerad och homogen. I takt med att digitaliseringen får en allt större plats är det otroligt viktigt att de som utvecklar teknik utgör en lika stor mångfald som den som finns i samhället i stort.

Internetstiftelsens vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet men i dagsläget framställs internetanvändaren på ett fåtal sätt. Det här vill vi ändra på!

Därför bjuder vi in till en workshop för att vi tillsammans ska kunna kartlägga vilka luckor som finns och vad vi måste komplettera för att skapa en mer sann bild av den svenska internet- och teknikanvändaren.

Vår intention är att detta är startskottet för att skapa en bildbank – fri för alla att använda – där mångfalden av internetanvändaren är stor och där de som vanligtvis glöms bort eller hamnar i skymundan representeras. På internet lever vi alla - tillsammans ska vi skapa en bild av mångfalden på nätet. Välkommen!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm