.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous workshop at Goto 10 in Stockholm

Visual modeling of a neural network for signature fraud detection - Hands-on

14 mar 2019, 18:00–20:00 | Organizer: IBM

The event has passed.

Meetup regarding Visual modeling of a neural network for signature fraud detection - Hands-on workshop at Goto 10.

Foto: IBMHands-on workshop – Visual modeling of a neural network and deployment to API - for signature fraud detection & other popular use cases.
Participants in the workshop get hands-on experience with IBM's data science and AI platform Watson Studio spanning two use cases.

The use cases demo machine learning / deep learning capabilities including neural network modeler and experiments and moving a machine learning model into production.

 

Prerequisites: Data science experience and knowledge of neural networks.
Bring your own laptop.

  • 14 mar 2019, 18:00–20:00
  • English
  • Organizer: IBM

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm