.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous meetup at Goto 10 in Stockholm

Swedish Power BI User Group October Meetup

10 okt 2019, 18:30–21:00 | Organizer: Swedish Power BI User Group

The event has passed.

It is time for the October meeting of the Swedish Power BI User Group! Join us at Goto 10.

Every 6-8 weeks the Swedish Power BI User Group meet to exchange ideas, tips, tricks, information and further the use of Power BI in Sweden. As the specifics of this event have not been planned in detail yet, this is still a placeholder.

 

There will be information, discussions and Q&A - at the least!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm