.FILE 2G 3G 4G 5G

Online-workshop på Goto 10

Roda-nätverket

7 maj 2024, 12:00–13:00 | Arrangör: Network Open Source and Data (NOSAD)

Försäkringskassan och Tullverket presenterar e-arkivlösningen RODA samt dess myndighetsnätverk som vuxit fram kring lösningen

Intresset för RODA e-arkiv har vuxit i Sverige under några år och lösningen används nu av ett antal statliga myndigheter samt en kommun och en region i Sverige. Ett svenskt myndighetsnätverk för att diskutera och presentera lösningar och vägval inom både verksamhetssidan och IT-sidan har vuxit fram kring RODA. Presentationen kommer att fokusera på RODA som e-arkivlösning. Även frågor kring tillämpningar, införande och konfiguration berörs.

Om RODA: 
RODA är en e-arkivlösning enligt OAIS som bygger på öppen källkod. RODA hanterar inleverans, arkivering, tillhandahållande, arkivadministration och gallring av informationspaket enligt CITS E-ARK. 

E-arkivlösningen RODA utvecklades med stöd av EU-kommissionen inom DILCIS Board och släpptes som öppen källkod för att gynna den digitala utvecklingen inom EU. Även mjukvara (RODA-In och Commons IP) för att manuellt skapa E-ARK-paket togs fram, liksom mjukvara (DBPTK) för att skapa och tillgängliggöra arkivpaket i databasformat (SIARD). RODA stödjer e-arkivering enligt OAIS och hanterar informationspaket enligt bl.a. CITS E-ARK.

Läs mer på https://nosad.se/roda

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.