.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Öppna standarder inom öppna data.

4 maj 2021, 10:00–12:00 | Arrangör: DIGG , Internetstiftelsen , JobTech Dev (Arbetsförmedlingen) , Lunds Universitet , Sveriges Kommuner och Regioner , TrafikLab (Samtrafiken)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Vid avrop från Kammarkollegiets ramavtal för programvaror och tjänster är det endast tillåtet att ställa obligatoriska krav på en viss standard om den uppfyller definitionen av öppen standard enligt SOU 2009:86 och EIF 1.0.

Men vad räknas som en öppen standard och hur bra är myndigheter på denna typ av kravställning. Kan öppna standarder vara huvudnyckeln för att undvika långvariga inlåsningseffekter?

Presentatörer

Arman Borghem som berättar om Kammarkollegiets vägledning för Öppna standarder.

Professor Björn Lundell, Högskolan i Skövde presenterar resultatet från sin forskning som visar hur dagens IT-upphandlingar leder till begränsad konkurrens men också till inlåsningar. Björn kommer också att presentera 5 rekommendationer till myndigheter för hur man kan undvika dessa inlåsningseffekter.

Björn Hagström går igenom de krav på öppenhet som tagits fram av bl.a. ÖDIS (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) och NSÖD (Nationell Skalning Öppna Data).

Om meetup-serien

Meetup-serien handlar om hur myndigheter öppet kan samverka, samskapa och kunskapsdela kring sin öppna data tillsammans med både offentliga och privata aktörer. Vi pratar även om hur utveckling av relaterad öppen programvara och standarder kan skapa synergieffekter och driva på innovationen baserat på datan. Meetupsen kommer hålla ett virtuellt workshop-format där vi kunskapsdelar genom presentationer varvat med diskussioner. Vårt mål är att hålla en praktisk tyngdpunkt och hjälpa och inspirera myndigheter i hur de kan ta nästa steg för att öka påverkan och driva på nyttiggörandet av deras öppna data.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online