.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

NOSAD Retrospektiv

11 jan 2022, 10:00–12:00 | Arrangör: NOSAD

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Nätverket NOSAD (Network Open Source and Data) har haft 20 digitala workshops sedan september 2020. Vi bjuder in till ett öppet retrospektiv där vi tillsammans funderar på vad som gått bra, vad som kan förbättras och hur vi kan skapa mer nytta 2022.

Nätverket NOSAD (Network Open Source and Data) verkar för en ökad kunskapsdelning och samverkan kring hur användande och samutveckling av öppna data och tillika öppen källkod och öppna standarder kan bidra till samhällets- och den offentliga sektorns utveckling.

Nätverkets primära målgrupp är därför alla personer inom offentlig verksamhet som arbetar med digitalisering. Nätverkets tyngdpunkts ligger på praktiska exempel som hjälper oss vidare i vårt dagliga arbete. Allmänheten och privata aktörer som arbetar med, eller som är intresserade av offentlig verksamhets öppna data och öppna teknologier lika välkomna att delta. Vi behöver er kunskap samt dialog.

Bakom NOSAD står Arbetsförmedlingen, DIGG, Internetstiftelsen samt SKR.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.