.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

A Talk about Internet Coordination: Netnod, Internetstiftelsen, and ICANN

11 maj 2023, 18:15–21:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

At this meeting you will get a unique chance to learn to know representatives of three institutions that coordinate key functions of the Internet: Netnod, Internetstiftelsen and the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). You will learn what the technical roles of each entities are, what activities they do and what they don’t; how they coordinate their work and why Internet policy work is important.

Speakers: Lars-Johan Liman, Netnod; Mats Dufberg, Internetstiftelsen; David Huberman, ICANN

  • 11 maj 2023, 18:15–21:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö