.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Kompetensförsörjning och Livslångt lärande

29 mar 2022, 10:00–12:00 | Arrangör: Network Open Source and Data (NOSAD)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Hur kan vi tillsammans förbättra arbetsmarknadens matchningsutmaning och kompetensförsörjning? Vilka data skulle ni behöva för att ta fram morgondagens lösningar? På denna workshop vill berörda myndigheter fånga pågående satsningar och behov av data.

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, DIGG och Vinnova att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information om utbildning och arbetsmarknad, samt etablera former för förvaltning av en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. regeringsbeslut---uppdrag-att-utveckla-en-sammanhallen-datainfrastruktur-for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande.pdf (regeringen.se)

På denna workshop presenteras pågående arbete med datamängder och en sammanhållen datainfrastruktur inom området. Berörda myndigheter hoppas på insikter om behov av data samt pågående lösningar att kalibrera mot.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online