.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Kom igång med öppna geodata

7 mar 2024, 10:00–12:00 | Arrangör: NOSAD

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Geodata är strukturerad och ofta bra förvaltad och många kommuner publicerar den redan i en webbkarta. Beslutet om att publicera data är redan taget och steget till öppna geodata är då litet. I webinariet kommer Björn gå igenom vad som behöver göras och hur man gör det.

Med utgångspunkt i Varberg kommuns projekt att publicera öppna geodata går vi igenom drivkrafterna bakom projektet, hur Varberg arbetat med publicering, vilka lärdomar som dragits och vilka fallgropar som finns. Vi kommer även titta på hur andra kommuner publicerat öppna geodata och vad vi kan lära oss av det. Vi kommer inte fokusera på publicering via Nationella Geodataportalen denna gång.

Vi kommer bland annat ta upp:

  • Varför öppna geodata?
  • Hur arbetar vi?
  • Kulturresan för öppenhet
  • Vilken data ska vi publicera först?
  • Tekniken för att publicera öppna geodata och metadata
  • Vikten av metadata
  • Insikter och lärdomar

Huvudmålgrupp är tjänstepersoner inom kommuner som arbetar med geodata men även regioner och myndigheter är välkommna och kommer få nytta av det vi tar upp.

Webinarie genomförs av Björn Hagström, Expert på öppna och delade data tillsammans med Karin Fridstrand, Chef för geografisk information och Maria Donaldson, Utvecklingsledare digitalisering på stadsbyggnadskontoret i Varberg

Väldigt många kommuner har goda förutsättningar för att också publicera en hel del data som öppna data. Anmäl dig och lär dig mer om hur!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.