.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Stockholm

Inställt: Effektivisera kapitalanskaffnings- processen

13 nov 2019, 12:00–13:00 | Arrangör: Beels Consulting AB

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Presentation av Investment Readiness Process, IRP, som utvecklats för att grundare av företag ska ha fokus på sin idé och sin kund. Att ta in riskkapital från investerare kräver grundarnas uppmärksamhet och tar mycket tid och energi. Med IRP effektiviserar grundare kapitalanskaffningsprocessen. Kom till Goto 10 om du vill höra mer.

Investment Readiness Process beskrivs övergripande här (https://beels.se/irp-for-founders/) och genomförs med respektive bolag under ledning av en certifierad IRP handledare (idag finns 9 st handledare i Östra Mellansverige). Processen består av 5 möten och 8 uppgifter: Värdedrivande faktorer, Nyckeltalsprogression, Strategisk aktivitetsplan, Finansiell prognos, Exitstrategi, Värderingsmodell, Investeringsdesign och Investeringserbjudande). Allt dokumenteras digitalt i IRP tool och till dags dato har 30 bolag IRP certifierats.

Två uttalanden från IRP certifierade företag:

“IRP har gett oss möjlighet att stanna upp och reflektera kring hur vi faktiskt vill bygga vårt företag. Den är väl värd de timmar som den tog att genomföra!”

Niklas Ericson & Joel Glemne, Skira AB

"Genom vårt arbete med – Investment readiness process – kom vi väl förberedda till investerarna. Vi pratade deras språk vilket gjorde att vi snabbt kunde matcha rätt investerare med OneRepays behov av investering på lång sikt.”

Henric Rudin, CEO & Heléne Haglund, CMO, OneRepay Sweden AB

----
Presentationen hålls av Björn Larsson och Joel Fredman Klockar.

Kort om Joel
Entreprenör och medgrundare av All in Media Sverige AB, Brck Dgtl Outdoor Media AB, Motion Nerds AB och Just Development Sweden AB. Numera operativ som delägare och VD av Smartville AB.

Kort om Björn
Entreprenör och bl a medgrundare av Zoomability AB och Norr Kap Nordic AB samt styrelseordförande i Västerås Tech Invest AB. Skapare av Investment Readiness Process (IRP) by Beels.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm