.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Introducing rule-based refactoring

7 apr 2022, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Senior devs commonly rely on “code smells” to determine what to refactor. However, code smells are difficult to master, especially for juniors. I present a cognitive-light approach to code quality focusing on quantifiable rules, which allows devs to make tangible improvements to their code today!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö