.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Stockholm

Internetkunskap - varför och hur då?

25 okt 2018, 17:30–19:30 | Arrangör: IIS , ISOC-SE

  • 25 okt 2018, 17:30–19:30
  • Svenska
  • Arrangör: IIS , ISOC-SE
Eventet har redan varit

Björn Appelgren från Internetstiftelsen presenterar projektet Internetkunskap - ett folkbildningsprojekt från Internetstiftelsen vars syfte är öka kunskaperna om internet, och sprida den på sociala medier.

Internetkunskap utgår från EU:s ramverk för digital kompetens, som beskriver den kunskap om den digitala vardagen som alla invånare behöver. Där ingår bland annat digital källkritik, informationsflöden och sökmotorer, desinformation, yttrandefrihet på nätet och kunskap om de stora plattformarna som Facebook och Google. Björn kommer att ge en bild av projektet och vilken roll som ISOC kan ha.