.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Stockholm

Internetkunskap - varför och hur då?

25 okt 2018, 17:30–19:30 | Arrangör: IIS , ISOC-SE

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Björn Appelgren från Internetstiftelsen presenterar projektet Internetkunskap - ett folkbildningsprojekt från Internetstiftelsen vars syfte är öka kunskaperna om internet, och sprida den på sociala medier.

Internetkunskap utgår från EU:s ramverk för digital kompetens, som beskriver den kunskap om den digitala vardagen som alla invånare behöver. Där ingår bland annat digital källkritik, informationsflöden och sökmotorer, desinformation, yttrandefrihet på nätet och kunskap om de stora plattformarna som Facebook och Google. Björn kommer att ge en bild av projektet och vilken roll som ISOC kan ha.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm