.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Hur påverkar High Value Datasets kommuner?

26 mar 2024, 13:30–15:00 | Arrangör: Örebro kommun

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Örebro kommun har genomfört en förstudie för att undersöka hur akten om "High Value Datasets" (HVD) eller "Viktiga datamängder" påverkar kommuner. Akten från kommissionen är inte jätteenkel att ta till sig.

Det finns en hel del som behöver tolkas och när räcker den data som en myndighet publicerar och när måste en kommun komplettera med egen data? Vilken data finns en hos kommuner? I förstudien ingick också att belysa vad kommuner bör vilja göra kring öppna data som en service. Detta seminarie kommer belysa båda delarna i förstudien med ett fokus på HVD.

Det stod snabbt klart att det inte fanns någon kommun som hade tydliga svar men Stockholm hade kommit en bit på vägen. SKR hade inte heller ett färdigt svar att ge oss. Vi genomförde då en serie workshopar med de kommuner vi fått kontakt med (Stockholm, Malmö, Lund, Gävle, Varberg, Landskrona samt Umeå) samt SKR och som var intresserade av frågan. Det var ett drivet och engagerat gäng som träffades och försökte nå någon sorts samsyn. Vi har nu en bild av vad HVD innebär samt några frågor som kräver lite mer analys men tillsammans har vi kommit mycket längre än vad någon av oss klarat av på egen hand. "Digitalisering är en lagsport" som Diggs GD Anna Eriksson brukar säga.På detta seminarie kommer vi redovisa vad vi kommit fram till och dela med oss av materialet så att fler kan dra nytta av det och driva sitt eget arbete. Det är inte en helt färdig bild av läget utan en bra input till det egna arbetet. Situationen i din kommun kan alltid vara annorlunda än hos oss som gjort analysen.

Du är väldigt välkommen att ta del av våra tankar så anmäl dig och dela detta vidare till kollegor och i nätverk som kan vara intresserade!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.