.FILE 2G 3G 4G 5G

Seminar at Goto 10 in Malmö

How to Secure (eliminate) Azure workload secrets end-to-end

18 jun 2024, 17:15–20:00 | Organizer: Azure Skåne, Foo Café

In this session Alex will give a walkthrough about various ways to secure and eliminate Azure workload secrets with a combination of built in native Azure features and automation.
More specifically, he will give a live demo of Azure workload secret rotation using Azure Key Vault as a secret store.
Azure Key Vault event triggers will then be used to trigger an Azure function.
The Azure function's managed identity will be granted the necessary Azure role assignments on the Key Vault and the App Registration representing the Azure workload to generate a new secret and write it back into the Key Vault.

  • 18 jun 2024, 17:15–20:00
  • Gradängen
    Slagthuset, Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö
  • English
  • Organizer: Azure Skåne , Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö