.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous workshop at Goto 10 in Malmö

How to make remote work work

28 okt 2020, 10:00–10:30 | Organizer: Internetstiftelsen , Sandra Uddbäck

The event has passed.

Sandra has been building and enabling a fully distributed team to work efficiently from anywhere at any time. She will share her learnings of how to make remote work work.

Mapillary, a street-level imagery platform that recently was acquired by Facebook. Sandra joined Mapillary as the company’s first non-technical hire in 2015. Since then, she has led the growth of the street-level imagery database from 20 million to over one billion images. During the five years at Mapillary, Sandra has been building and enabling a fully distributed team to work efficiently from anywhere at any time. She will share her learnings of how to make remote work work.

Sandra Uddbäck, former VP of Product Operations at Mapillary

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö