.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Stockholm

Inställt: INSTÄLLT - Gravöl för PUL, länge leve MyData

25 maj 2018, 13:00–15:00 | Arrangör: MyData Sweden

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Alla entreprenörer, intraprenörer, aktivister, akademiker, börsnoterade företag, idéburna organisationer, offentliga organ och utvecklare är välkomna till Goto 10 för att engagera sig i dialog kring vad MyData data betyder nu när vi lämnar PUL och möter DSF.

I många år har vi använt olika ord för vad vi gör – MyData, SelfData, VRM (Vendor Relationship Management), Internet of Me, PIMS (Personal Information Management Services) etc., samtidigt som vi delar ett gemensamt mål: att stärka individens egenmakt i relation till sin personliga data, vilket hjälper dem och deras samhällen att utveckla kunskap, fatta välgrundade beslut samt samverka mer medvetet och effektivt med varandra och med organisationer. Under de senaste åren har vi bildat ett nätverk vars deltagare delar erfarenheter, utvecklar gemensamma projekt, möts på MyData-konferensen och deltar i kollektiva insatser som syftar till ett människocentrerat handhavande av personuppgifter och bevisa dess potentiella inverkan på individer, samhälle och ekonomi. Vi tror att det är dags att kungöra de värderingar som driver oss – och uppmana de som delar dessa värden att agera efter dem. Engagera dig i att ändra det nuvarande data paradigmet. Gå med i och skapa MyData-rörelsen.

MYDATA-DEKLARATIONENS PRINCIPER
Eftersom betydelsen av personuppgifter i samhället fortsätter att växa, blir det allt viktigare att se till att individer känner till och kan kontrollera sina personuppgifter, men också att få personliga insikter och att hävda sin andel av deras nyttiggörande.

Idag är maktbalansen kraftigt till fördel åt organisationer som ensamt har möjlighet att samla in, behandla och fatta beslut utifrån personuppgifter, medan individer bara kan arbeta hårt och hoppas på att få viss kontroll över vad som händer med deras data. De förändringar och principer som vi lägger fram i denna deklaration syftar till att återställa balans och förflytta oss alla till en mer medmänskligt och personcentrerad vision om personuppgifter.

Vi tror att de är förutsättningarna för ett rättvist, hållbart och välmående digitalt samhälle vars grundval är:

Tillit och förtroende, som vilar på väl balanserade och rättvisa relationer mellan människor, såväl som mellan människor och organisationer.
Självbestämmande, som uppnås, inte bara genom rättsligt skydd utan också genom proaktiva åtgärder för att dela makten av data med individer.
Maximera de kollektiva fördelarna med personuppgifter, genom att dela dem rättvist mellan organisationer, individer och samhälle.

 

Kom och lyssna, presentera och diskutera samt kanske signera .....eller inte the MyData - Declaration.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm