.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Stockholm

Framtidens smarta hållbara städer - Frågor och svar om AI och demokrati

25 nov 2019, 18:00–19:30 | Arrangör: KTH

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Artificiell Intelligens kan hjälpa till att skapa klimatneutrala städer i framtiden säger en del, medan andra är mer skeptiska. Är AI ett sätt att säkra demokratins framtid, eller skapar vi nya samhälleliga utmaningar?

Foto: Public Domain

Två AI-professorer från KTH, Hedvig Kjellström och Magnus Boman, svarar på frågor från Allan Larsson och publiken om hur digitalisering och artificiell intelligens kan påverka ekonomin, arbetslivet och samhället/politiken/demokratin i framtiden. Allan är styrelseordförande i Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram med en miljard kronor i budget. Han innehar även nyckelpositioner i den europeiska kommissionens arbete kring dessa frågor.

Hedvig och Magnus har just nu ett VINNOVA-projekt om framtidens smarta hållbara städer och bloggar om detta i Viable Cities kanal på plattformen Medium. Det här evenemanget är ett sätt att få kontakt med både policymakare och en intresserad allmänhet i frågor som just nu verkar engagera många.

  • 25 nov 2019, 18:00–19:30
  • Svenska
  • Arrangör: KTH

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm