.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Förvaltning och ansvar kring öppna data

3 nov 2020, 10:00–12:00 | Arrangör: JobTech Dev (Arbetsförmedlingen) , TrafikLab (Samtrafiken)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

En återkommande utmaning är förvaltning och och ansvarsfördelningen av datan. Hur säkerställer vi att alla dataset kan nås via ett samma ställe med liknande upplevelser trots att det finns många producenter av öppna data.

Digg, Internetstiftelsen, SKR

Agenda

Central tillgång men lokal förvaltning: Sveriges dataportal och metadata - Kristine Ulander - DIGG (20 min

Framtidens informationshantering - Caspar Almalander-SKR (20 min)

Web 3.0 - När Internet når sin fulla potential: Internetstiftelsen (10 min)

Hur ökar man tillgängligheten på sin öppna data?: Eric Hjelmestam - Nationell Skalning Öppna Data (NSÖD)/ Metasolutions (15 min)

Automatisering av dataleveranser, filer & API:r - Peter Mankenskiöld - NSÖD/Tieto/Evry (15 min)

Diskussion i grupper: (30 min) - Hinder och vägar framåt

Gemensam reflektion (10 min)

I processen med att öppna data och tillgängliggöra den på Sveriges dataportal,

A: Vad har ni för behov av för stöd kring processer och metadatakatalogisering?

B: Har er organisation gjort något som andra kan ha nytta av?

Anslutningslänk
Du ansluter dig till eventet (som sker via zoom) här

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online