.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous meetup at Goto 10 in Stockholm

Design Leadership Community #2 with Esther Derby

14 maj 2018, 18:00–20:00 | Organizer: Design Leadership Sweden

The event has passed.

Design Leadership is a community for design leaders who want to grow design in their organization. Interested, join us at Goto 10.

Design Leadership is a community for design leaders who want to grow design in their organization. A community for people who work with or are interested in design leadership

 

Introducing design into organisations involves new ways of working and solving problems. This change is rarely easy and managing change is a key part of design leadership.

For this meetup we will have the pleasure to be joined by Esther Derby. Esther will guide us through her Six Rules of Change.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm