.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10 i Stockholm

Din data och din demokrati: Digital övervakningsteknik på gott och ont

2 apr 2019, 16:00–18:30 | Arrangör: Goto 10 , Internetstiftelsen

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

En mångfacetterad panel diskuterar digital övervakning – en fråga där nationell säkerhet vägs mot personlig integritet och IT-säkerhet.

Den världsberömde säkerhetsexperten Bruce Schneier skrev för tio år sedan att “security versus privacy: it's the battle of the century, or at least its first decade”. Han hänvisade då till ett dilemma som fortfarande är högaktuellt – en politisk strid mellan de som förespråkar ökad övervakning och argumenterar för trygghet och nationell säkerhet, och de som menar att övervakning kränker demokratiska fri- och rättigheter, framförallt när det kommer till personlig integritet.

Vi tar oss an frågan genom ett panelsamtal under rubriken Digital övervakningsteknik på gott och ont. Förutom att balansera de olika intressena tillsammans med en mångfacetterad panel lyfter även in ett avgörande perspektiv på teknisk säkerhet.

Moderator

  • Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen och en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter

Paneldeltagare

  • Amelia Andersdotter, f d EU-parlamentariker för Piratpartiet, medgrundare till föreningen Dataskydd.net och arbetar med Article 19
  • Mattias Beijmo, författare till bland annat De kan inte stoppa oss - ett reportage om den nya digitala vapenindustrin
  • Patrik Hiselius, Senior Advisor Digital Rights, Telia Company
  • Per Thunholm,  Senior analytiker, Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan

Bakgrund

Övervakningen av våra digitaliserade liv har aldrig varit större än nu och genom våra digitala liv skapar vi mängder av data. I takt med att vi flyttar relationer, arbete och känsloliv till den digitala arenan blir det allt mer intressant för en mängd olika parter att ta del av detta. En av dessa parter är staten och dess säkerhetstjänster som ska se till att hot mot nationen i form av exempelvis terrorism kan upptäckas och stoppas.

Frågan om nationell säkerhet kontra skyddet av den personliga integriteten spetsas till ytterligare när vi lyfter in ett perspektiv på teknisk säkerhet. I regeringsförklaringen den 21 januari 2019, förklarade statsminister Stefan Löfven att kampen mot terrorism och våldsbejakande extremism måste vara kompromisslös. Säkerhetspolisen ska därför ges möjlighet att läsa krypterad trafik. Kryptering innebär att göra information oläslig för alla som inte ska kunna läsa den, vilket försvårar för brottsbekämpande myndigheter att förebygga och upptäcka allvarliga brott såsom terrorism. Kryptografer hävdar dock att om man gör krypterad information tillgänglig för en "god" aktör så riskerar man att även göra den tillgänglig för en illvillig sådan. Ökade befogenheter för statlig övervakning innebär därmed inte nödvändigtvis ökad trygghet.

Hur ser då den statliga digitala övervakningen ut i dagens Sverige? Hur mycket övervakning är lagom, och till vilken grad kan fri- och rättigheter såsom yttrandefrihet och personlig integritet begränsas i säkerhetens namn? Dessa frågor och många fler kommer vi att ställa i detta spännande samtal.

Evenemanget är en del av Din data och din demokrati, en serie evenemang som fokuserar på internetrelaterade frågor i förhållande till samhälle och demokrati. Genom dessa evenemang arbetar Internetstiftelsen för att aktivt öppna upp för samtal mellan aktörer med olika perspektiv.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm