.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Stockholm

Datavisualisering

14 nov 2023, 12:00–13:00 | Arrangör: Network Open Source and Data (NOSAD)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Datavisualisering - behov och potential kring teknik och samverkan Utforska datavisualisering och generativ AI samt upptäck potentialen i teknik och samverkan för framtidens visualiseringar. Med Anders Elias (Aelia consulting AB)

Öppna data utgör en värdefull resurs för att förstå samhället och bidra till samhällsutvecklingen. Genom att analysera och visualisera data och geografiska data från olika källor, kan vi skapa en heltäckande bild av samhällets utmaningar.

I denna presentation kommer Anders Elias, grundare av Aelia Consulting AB, visa exempel på användning av öppna data, datavisualisering och generativ artificiell intelligens (AI) för att främja samhällsutveckling, klimatanpassning och hållbarhetsarbete. Hans arbete är ett bra exempel på hur dessa tekniker kan utnyttjas för att göra samhällsbyggnadsprocessen mer effektiv och hållbar. Anders skriver ofta om dessa frågor på LinkedIn.

Datavisualisering är en central del av Anders arbete. Genom att använda open source-visualiseringsverktyg kan han göra komplex data begriplig och tillgänglig för alla intressenter. Detta underlättar beslutsfattande och skapar en ökad medvetenhet om viktiga frågor som rör samhällsutveckling och klimatanpassning.

Du kommer att få se ett antal exempel på hur samhällets öppna data kan visualiseras och omvandlas till data-/analysprodukter, för ökad samhällsnytta. Tack vare generativ AI är öppna data, statistik och datavisualisering tillgängliga för många målgrupper, utöver programmerare.

Network Open Source and Data, förkortat NOSAD, är ett community som delar kunskap, omvärldsbevakar och nätverkar. Extra fokus på digitala resurser som öppna data, API:er och öppen källkod.

Nätverket initierades hösten 2020 av tjänstemän från följande organisationer: Arbetsförmedlingens JobTech, DIGG, Internetstiftelsen, Trafiklab, RISE och SKR.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm