.FILE 2G 3G 4G 5G

Workshop på Goto 10 i Stockholm och online

Datavisualisering

14 nov 2023, 12:00–13:00 | Arrangör: Network Open Source and Data (NOSAD)

Datavisualisering - behov och potential kring teknik och samverkan Utforska datavisualisering och generativ AI samt upptäck potentialen i teknik och samverkan för framtidens visualiseringar. Med Anders Elias (Aelia consulting AB)

Network Open Source and Data, förkortat NOSAD, är ett community som delar kunskap, omvärldsbevakar och nätverkar. Extra fokus på digitala resurser som öppna data, API:er och öppen källkod.

Nätverket initierades hösten 2020 av tjänstemän från följande organisationer: Arbetsförmedlingens JobTech, DIGG, Internetstiftelsen, Trafiklab, RISE och SKR.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm