.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous presentation at Goto 10 in Stockholm

Data Science from 10,000 Feet Overview

16 jan 2019, 18:00–21:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Knock Data are back again with two new big data topics.

Agenda

18:00 Arrive

18:15 First Talk: Modern Data Science from 10,000 Feet Overview To Model Optimization by Rockie Yang

18:50 Break with food and drinks

19:20 Second Talk: Improve CNN Object Localization Using Bayesian Optimization by Amgad Muhammad 

20:00 More drinks and a chance to ask questions

  • 16 jan 2019, 18:00–21:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm