.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Creating interactive CLI applications and publishing them to the NPM registry

16 apr 2024, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café , Malmö Node.js Development Meetup Group

The event has passed.

In this session you will learn how to create complex and interactive CLI applications and how to publish our application to the NPM registry. You'll learn how to create an interactive CLI application, using nothing more than the built-in Node.js modules.

You will also learn how to configure the application to facilitate the publication and maintenance of our NPM package, as well as good practices when creating NPM packages.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö

27 april 2024 09:00–28 april 2024 16:00

Hack Sweden

Organized by: Foo Café, Hack Sweden