.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Consensus enforcement for beginners

11 aug 2022, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Nodes are a crucial part of the Bitcoin network. A node validates each block and transaction on the network, thus acting as a referee and enforcing the consensus rules. Nodes are thus a very important part of the network.

In this event you'll learn why and how to run your own node with minimal expense - so join in and start contributing to the network as a node operator!

On-site only

  • 11 aug 2022, 17:30–20:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö