.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Azure Container Apps - Easy container hosting in Azure

11 okt 2022, 17:15–19:30 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Azure Skåne is excited to invite you to this presentation on Azure Container Apps

This session will introduce you to Azure Container Apps (ACA), the latest container hosting platform in Azure.

Simon will present how you can setup Azure Container Apps with infrastructure as code (Bicep) and how to setup continuous integration with Github actions.

We will also explore scale to zero, and how quickly Azure Container App can scale up when load increases.

Finally, we will take Azure Developer CLI for a spin and see how that can improve developer productivity when using ACA.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö