.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous presentation at Goto 10 in Malmö

A Simple Explanation of SPF, DKIM and DMARC and its Role for Email

6 dec 2021, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Where mail and DNS TXT meet. Understanding of SPF, DKIM and DMARC in Emails. Expensive bimi-favicons in email marketing. This presentation is about How it works and how it can prevent mail spoofing.

  • 6 dec 2021, 17:30–20:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö