.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Lightning Fast Bitcoin Transactions

16 mar 2022, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

When Bitcoin was created it had a very specific use case. A peer-to-peer Electronic Cash system. As adoption and demand sugred, issues with scalability and speed became apparent. In this talk we will discuss how the lightning network provides a solution to the transaction performance problem. The Lightning network promises to be a game changer with respect to Bitcoin. Find out how and why at this special Cryptonite event.

  • 16 mar 2022, 17:30–20:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö