Programmeringstillfälle för tjejer 11-13 år (nybörjare) med Geek Girl Mini

Geek Girl Mini syftar till att unga tjejer ska lära sig mer om programmering och skapande med teknik, lära känna andra tjejer som delar ett sådant intresse och inspireras att utveckla sitt intresse för IT. Denna gång vänder vi oss till tjejer i åldern 11-13 år för att delta i lördagseftermiddag om programmering med Karin Nygårds.
Programmering och digital kompetens är något som alla behöver i dagens samhälle och tillsammans med Geek-Girl-Mini arrangerar IIS en eftermiddag om programmering. De som vill delta ska vara flickor eller identifiera sig som flicka för att delta. Vi kommer att arbeta med ipads så det är bra om deltagarna har med sig egen ipad. Du får som förälder välja om du vill stanna eller gå på en promenad under programmeringstillfället.

Karin Nygårds är programledare för Programmera mera, låg- och mellanstadielärare i svenska och känd för sitt arbete med att fördjupa digital kompetens i svensk skola. Hon har varit en av de drivande personerna bakom införandet av programmeringsundervisning i förskola och grundskola.