Uppförandekod

Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga och välkomna på Goto 10. Därför har vi en uppförandekod. Den skiljer sig inte mycket från vanligt hyfs, men du hittar den här.

  1. Goto 10 ska präglas av öppenhet och tolerans samt vara en attraktiv mötesplats fri från diskriminering. Vi välkomnar alla deltagare oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation och sexuell läggning. Dock behöver du vara 18 år eller äldre för att kunna bli medlem i Goto 10.
  2. Alla som besöker Goto 10 ska bemötas med respekt, oberoende om de står på scen som föreläsare, om de deltar i diskussioner via sociala medier eller väljer att sitta i vår arbetslounge. Tänk därför på vilket språk eller vilka bilder du använder. Använd inte språk eller bilder som kan uppfattas av andra som kränkande eller stötande. Vi accepterar inte någon form av ofredande, mobbning eller andra trakasserier.
  3. Ta hänsyn. Håll det städat kring dig och lämna platsen som du fann den.
  4. Respektera varandras personliga integritet. Om någon inte vill att du delar med dig av bilder på eller personlig information om denne så ska du respektera hens önskan.
  5. Som besökare, föreläsare, personal, et cetera är det din rättighet att känna dig välkommen och trygg oavsett vem du är och hur du väljer att presentera dig. Det är samtidigt din skyldighet att göra det möjligt för alla andra att göra detsamma. Om du upplever att någon bryter mot uppförandekoden, kontakta oss.

Om du väljer att inte efterleva denna kod och uppför dig på ett olämpligt eller störande sätt mot personal eller andra medlemmar reserverar Goto 10 sig rätten att dra tillbaka ditt medlemskap med omedelbar verkan.

 

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.