Internetstiftelsen

Goto 10 ägs och drivs av Internetstiftelsen – en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker infrastruktur för internet som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter även drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige samt digitaliseringens påverkan på samhället.

Vi tillhandahåller evenemang och utbildningsinsatser som gör det enklare att förstå och använda internets tjänster och som bidrar till ökad kompetens och fler möten som främjar internetinnovation.

Genom lektionsmaterialet digitala lektioner och fortbildning av lärare bidrar Internetstiftelsen till att höja den digitala kompetensen i skolan och att barn och lärare i Sverige får möjlighet att gå djupare och förstå mer om internet, programmering och digitala tjänster.

Goto 10 är en inkluderande mötesplats för events, meetups, hackatons, arbete och spontana möten för internet-relaterade frågor och idéer. Mötesplatsen samlar hela ekosystemet kring internetrelaterad innovation, främjar kunskapsdelning och ger möjlighet till att flera idéer fångas upp, definieras och utvecklas till innovation.

Genom Svenskarna och internet, Internetmuseum och Bredbandskollen erbjuder vi oberoende mätningar, undersökningar, rapporter samt samling av svenskt digitalt kulturarv i syfte att ge en bild av och ge förståelse för hur internet bidrar till samhällets och näringslivets utveckling.

Vi stöttar även olika fristående uppdrags- och forskningsprojekt som på olika sätt gynnar internets utveckling och ger förutsättningar för internetentreprenörer och utvecklare att ta steget från idéstadie till färdig produkt eller tjänst. Med våra identitetsfederationer förenklar vi inloggning och höjer säkerheten i identitets- och kontohantering för både användare och leverantörer av olika tjänster inom skola, hälso- och sjukvård. På uppdrag av ICANN testar vi även alla världens nya toppdomäner.

Vi tycker om och tror på internet och brinner för att dela med oss av vår kunskap. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet. Genom att betala för en .se eller .nu-adress hjälper du oss att göra internet godare och starkare.

Läs mer på Internetstiftelsens webbplats.

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.