Integritetspolicy

IIS ansvarar enligt personuppgiftslagen för personuppgifter såsom namn, e-postadress och mobilnummer som du lämnar till oss när du blir medlem.

Personuppgiftsansvar

Det kan förekomma fotografering i Goto 10:s lokaler och vid de evenemang som hålls på Goto 10. IIS ansvarar också för de bilder som kan förekomma på dig.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS, eller den IIS har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera medlemsregistret och därmed ge dig tillgång till Goto 10. Ändamålet för behandling av bilder är att IIS, eller den IIS har anlitat ska kunna publicera dessa på sociala medier och Goto 10:s hemsida i samband med evenemang och marknadsföring. IIS kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra IIS främjandeverksamhet.

Laglig grund för behandling är att kunna uppfylla avtalet mellan IIS och dig samt legitimt intresse. Det legitima intresset avser att kunna marknadsföra Goto 10, dess evenemang och samarbetspartners.

IIS kan komma att lämna ut dina personuppgifter till IIS samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina registrerade personuppgifter hos IIS

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos IIS och du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till IIS till nedan angivna kontaktuppgifter.

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.