.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Workshop kring remissvar till Öppna data-utredningen

27 nov 2020, 09:00–12:30 | Arrangör: Civic Tech Sweden , Föreningen Grävande Journalister , Hagström Consulting AB , Internetstiftelsen , Nationell Skalning Öppna Data (NSÖD) , Network Open Source and Data (NOSAD) , Open Knowledge Sweden , Wikimedia Sverige

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Kom med dina synpunkter och var med och författa remissvar till Öppna data-utredningens huvudbetänkande!

Vad finns det för saker som behöver ses över i förslaget till lag om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och offentliga företag som nu är ute på remiss? Under detta arbetsmöte går vi igenom de olika synpunkter på lagförslaget som kommit in i ett gemensamt dokument för remissvar till Öppna data-utredningen som ett antal organisationer gått ihop för att skriva tillsammans på initiativ av bl.a. Civic Tech Sweden.

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk lag. Betänkandet har skickats ut på remiss med sista svarsdag den 17 december 2020 och går att ladda ner i sin helhet från Regeringens webbplats. De som vill delta i arbetsmötet bör ha förberett sig genom att ha läst igenom och bidragit med eventuella kommentarer och förslag i det gemensamma Google-dokument för remissvar som går att nå via http://bit.ly/sou202055.

Instruktioner för hur man kan bidra finns i dokumentet. Det finns både möjlighet att vara med och skriva ett helt gemensamt remissvar, och att plocka delar av det som skrivs och skicka in på egen hand! Skriv gärna in dina eventuella synpunkter i dokumentet senast tisdag 24/11 så övriga deltagare har chans att läsa igenom dem innan mötet den 27:e.

Den nya lagen som föreslås träda i kraft den 17 juli 2021 är tänkt att ersätta den gamla PSI-lagen. Den är betydligt mer omfattande och specifik kring hur användning och tillgången till öppna data från offentlig verksamhet i Sverige ska tillgängliggöras. Vill eller hinner man inte läsa alla 488 sidor i utredningen innan workshopen rekommenderas att läsa sammanfattningen (s. 21-32) och de avslutande författningskommentarerna och lagförslaget (s. 389-430). Björn Hagströms sammanfattning och Civic Tech Swedens synpunkter till utredningen är också lästips. Under arbetsmötet öppnar vi upp för samtal och diskussion kring de synpunkter som hittills kommit in i det gemensamma dokumentet för remissvar.

Välkommen att vara med och bidra!

Vi vänder oss särskilt till dig som fått i uppgift att skriva remissvar för den organisation eller myndighet du representerar. Passa även på att ställa dina frågor och diskutera i forumet för Network Open Source and Data (NOSAD) eller i Civic Tech Swedens chat! Anmälan till mötet som sker digitalt via Zoom görs på Pretix.

Agenda för mötet hittar du på https://civictech.se/workshop-kring-remissvar-till-oppna-data-utredningen/

Notera: Ett mejl med en anslutningslänk till Zoom kommer att skickas till dig som deltagare innan eventet.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.