.FILE

Presentation på Goto 10 i Malmö

Kvinnor & Entreprenörskap - Tjejdriven!

5 dec 2020, 14:00–15:00 | Arrangör: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Under denna session träffar direktören för Internationella Kvinnoföreningen, Tatjana Ristovski, deltagarna i projektet Tjejdriven. Hon kommer att dela med sig av sina erfarenheter som företagare och berättar om de utmaningar som kvinnliga företagare står inför idag.

Syftet med projektet ”Tjejdriven – Bra Ledare för Bra Framtid” är att öka förutsättningarna för att fler unga tjejer i Malmö ska ta aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv. Genom att skapa gemensamma projekt för och med tjejer vill Tjejdriven minska socialt utanförskap, öka inkludering och belysa likheter mellan olika kulturer. Detta görs genom en rad olika projekt inom mode, dans, musik och digitala medier med syftet att utmana fördomar och skapa debatt.

Digitala plattformar spelar en viktig roll för att nå unga tjejer idag! Därför är det extra viktigt för oss att använda sociala medier och även lära deltagarna hur man använder dem på ett strategiskt sätt.

Vi arbetar aktivt för att bryta de osynliga strukturer som håller de unga tjejerna tillbaka från att förverkliga sig själva.

Tatjana Ristovski

Fler event i Malmö