.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare event på Goto 10 i Malmö

Varje elevs bästa skola - Malmö stads arbete för en digital skola

3 jun 2022, 11:00–12:00 | Arrangör: Utvecklingsavdelningen, grundskoleförvaltningen, Malmö stad.

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Välkommen att få en inblick i Malmö stad och grundskoleförvaltningens ramverk Varje elevs bästa skola - digital certifiering 2022-2025 och certifieringsprocessen med utmärkelsen Digital skola!

Lyssna till ett panelsamtal kring ramverket Varje elevs bästa skola - digital certifiering 2022-2025, utmärkelsen Digital skola och se när Digitaliseringsenheten på grundskoleförvaltningen i Malmö stad certifierar sina första grundskolor någonsin! Genom att skolorna synliggör sin digitaliseringsresa kan vi skapa förutsättningar för en dela-kultur och ett kollegialt lärande över staden – och landet!

Eventet bjuder även på inspirerande gäster. Internetstiftelsens skolexpert Kristina Alexandersson kommer att prata om digital kompetens i skolan och de kostnadsfria resurser som Internetstiftelsen erbjuder samtliga skolor i Sverige. Titta på den avslutande ceremonin och när Malmö stads grundskoledirektör Peter Lindberg delar ut utmärkelser till skolorna. Slutligen bjuder vi även på en överraskning och ett spännande besök av hemliga gäster från utlandet!

Agenda

  • 11:00 - 11:05 Introduktion av Martina Soomro och Annie Bergh, utvecklingssekreterare från Digitaliseringsenheten, grundskoleförvaltningen i Malmö stad.
  • 11:05 - 11:20: Kristina Alexandersson från Internetstiftelsen pratar om digital kompetens i skolan samt internetstiftelsens Digitala lektioner
  • 11:20 - 11:40: Paneldiskussion med rektorer, lärare och IT-pedagoger som har deltagit i certifieringsprocessen, som leds av Maria Stellinger Ernblad, avdelningschef för Utvecklingsavdelningen i grundskoleförvaltningen, Malmö stad.
  • 11.40 - 11:50: Malmö stads grundskoledirektör Peter Lindberg delar ut utmärkelser till de tre certifierade skolorna Hermodsdalsskolan, Mellersta Förstadsskolan och Oxievångsskolan.
  • 11:50 - 12:00 Hemliga gäster och överraskning!

Om ramverket

Ramverket Varje elevs bästa skola – Digital certifiering 2022-2025 ska fungera som ett verktyg för förvaltningens arbete med att stödja skolorna i deras arbete. Genom att skapa strukturer för att skolorna ska kunna uppnå en högre grad av digitalisering och användning av digitala verktyg uppnår vi ökad likvärdighet, högre måluppfyllelse och ökad social hållbarhet.

Varje elevs bästa skola – Digital certifiering 2022-2025 stödjer den digitala utvecklingen på varje skola och är en del av grundskoleförvaltningens strategiska arbete Varje elevs bästa skola.

Tanken är att skolorna formativt ska kunna utvärdera hur långt de har kommit i den egna digitaliseringsprocessen och sedan få stöd i hur de kan fortsätta att utvecklas. Målet är att detta ska göras kollaborativt inom och mellan skolor, där Varje elevs bästa skola – Digital certifiering 2022-2025 är en gemensam plattform för att dela goda exempel och erfarenheter.

Varje år i januari genomför rektor, i samarbete med personalen på skolan, en självskattning av verksamhetens digitala mognad. Personalen skattar sig enskilt på frågorna i självskattningsverktyget utifrån gemensamma diskussioner i sina arbetslag.

Målet för varje skola är att under perioden 2022-2025 nå minst nivå tre av fyra på samtliga kriterier i skattningen. Därefter kan skolan ansöka om att gå in i en certifieringsprocess med målet att certifiera sig som en Digital skola.

Skolors självskattningsresultat följs upp årligen och är en del av underlaget i grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete och kvalitetsdialoger. Förvaltningsledningen och Digitaliseringsenheten analyserar underlaget för att kunna styra och stödja skolorna på bästa möjliga sätt. Rektor använder underlaget för att lägga upp en plan för det fortsatta arbetet med digitalisering.

Bakgrund till certifieringen

Varje elevs bästa skola - Digital certifiering 2022-2025 har sin bakgrund i ett irländskt program kallat Digital Schools of Distinction, DSoD. Konceptet har bearbetats i det europeiska samarbetsprojektet Digital Schools of Europe, DSoE, där representanter från grundskoleförvaltningen i Malmö stad tillsammans med representanter från totalt åtta länder deltar.

Utifrån den europeiska ramen har grundskoleförvaltningen i Malmö stad valt att göra Varje elevs bästa skola – Digital certifiering 2022-2025, med kriterier anpassade för vår verksamhet och dess behov.

Eventet går att delta på på plats i Malmö och online. Välkommen att anmäla dig nu!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö