.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

NYTT DATUM: Varför du bör publicera din statistik som öppna data

10 maj 2022, 10:00–14:30 | Arrangör: Internetstiftelsen

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Ökar värdet på statistik om fler använder den? Ja svarar du nog. Så hur får vi fler användare? I denna workshop koncentrerar vi oss på hur du kan nå fler användare till din redan befintliga statistiska data genom att publicera den som öppna data.

Hur kommer det sig att det finns stora värden i “dold” statistisk idag? Det är vanligt att statisk har kommit till för att bara användas internt. Men idag skulle andra kunna använda den också. Hittills så dominerar SCB som publicist av statistik data, så hur kan du och din organisation bidra med öppet tillgänglig statistik?

Under denna workshop som riktar sig till dig som arbetar med statistik på en statlig myndighet eller länsstyrelse hjälper vi dig att arbeta datadrivet: användningsexempel, metoder för att dela data, besparingar som kan nås och scenarion i en datadriven framtid.

Värdet av information uppstår vid användningen. Det är en gammal sanning som det blir allt viktigare att förhålla sig till. Regeringens datastrategi, EUs öppna data-direktiv och den kommande lagen om öppna data innebär att delning av information kommer bli grundläggande förutsättningar för informationshantering inom offentlig sektor framöver. Är du och din verksamhet rustade för att arbeta med delning av information på ett bra sätt?

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.