.FILE 2G 3G 4G 5G

Presentation på Goto 10 i Malmö

Rock Solid Internet - Öresundsregionen

29 aug 2024, 16:00–20:00 | Arrangör: Internetstiftelsen , Netnod

Netnod och Internetstiftelsen bjuder in till event i Malmö om “Rock solid Internet”. Internet är idag en väldigt viktig del av vår infrastruktur. Hur kan vi tillsammans skapa robusta tjänster generellt och på regional nivå.

Välkomna till event i Malmö, Torsdag 29 augusti: Rock Solid Internet - Öresundsregionen.

Våra talare kommer att  prata om hur vi kan skapa ett robustare Internet redan idag och initiativ som pågår för att stärka Sverige och regioner långsiktigt.

Syftet är att diskutera lösningar både i fråga om teknik och samarbete. Talare från Netnod, Internetstiftelsen och inbjuden talare ger sin syn och bild på detta område. Vi ser även fram emot ett utbyte mellan deltagare och nätverkande.

Agenda:

  • 16.00-18.00, presentationer
  • 18.00 - 20.00, mingel med enklare mat samt öl/vin/dryck.

OBS begränsat antal platser. Anmäl dig redan nu men senast 15 augusti.

Vid anmälan ange om ni vill ha mat (alternativ).

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö