.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Stockholm

“Välkommen till min hemsida” – svenskarnas första steg på webben

24 sep 2018, 17:00–18:00 | Arrangör: Internetmuseum , Nordiska museet

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Hur gick det egentligen till när svenskarna på 90-talet plötsligt kunde skaffa egna hem på internet? Varför gjorde de det? Och har något gått förlorat sedan åren av nybyggaranda?

Internetmuseum och Nordiska museet presenterar på Goto10 ett samarbete med fokus på personliga hemsidor. Därefter föreläser Anna-Malin Karlsson, professor i svenska vid Stockholms universitet, som studerat svenskarnas internetanvändning utifrån många perspektiv.

2002 doktorerade hon med avhandlingen Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga hemsidan.

Här beskriver hon själv föreläsningen:
"Internet och framförallt www skapade en helt ny typ av självpresentation: den personliga hemsidan. Här kunde man hitta uttryck och former aldrig setts tidigare - samtidigt som kändes en del igen från pappersvärlden.
 
I min avhandling ville jag undersöka detta med redskap från textvetenskapen. Jag prövade sortera texterna i olika genrer. Jag frågade innehavarna om hur de tänkte kring kvalitet och förebilder. Tanken var att kartlägga en ny textkultur och placera in den på skalan mellan gammalt och nytt. I föreläsningen berättar jag hur det gick, och hur studien idag kan ses som ett slags modern kulturhistoria."

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm