.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Vägledning för specifikationer av öppna datamängder

14 okt 2021, 09:30–12:00 | Arrangör: Nationell Skalning Öppna Data (NSÖD)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Hur ska arbete med specifikationer för att dela öppna data bedrivas? Inom projektet NSÖD samlar vi våra erfarenheter och vill ha hjälp av alla som har erfarenhet eller tankar inom området för att ge så bra stöd som möjligt till allt framtida arbete med specifikationer.

Hur ska arbete med specifikationer för att dela öppna data bedrivas?

Inom projektet NSÖD samlar vi våra erfarenheter och vill ha hjälp av alla som har erfarenhet eller tankar inom området för att ge så bra stöd som möjligt till allt framtida arbete med specifikationer. Arbetet är i sin linda och vi vill få in synpunkter från så många som möjligt så tidigt som möjligt för att få arbetet att gå åt rätt håll. Upplägget kommer bygga på gruppövningar med mycket diskussion.

Mer information om upplägg och om arbetet kommer skickas ut innan workshopen. Exempel på specifikationer som vi utgår ifrån i arbetet:

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online