.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Using GraphQL for Real-Time Data Updates made Easy

24 jan 2023, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Join Thomas from the GraphQL Team at Neo4j as he talks about and demos one of the newest features of the Neo4j GraphQL Library: GraphQL Subscriptions. Using this new feature, GraphQL API consumers can listen to data changes in real time, which happen in Neo4j via the GraphQL Library. As part of this talk, you will have the chance to see GraphQL subscriptions in action and try them out yourself!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö