.FILE 2G 3G 4G 5G

Event på Goto 10 i Linköping och online

Uppstartsmöte för nätverket AI Öst!

7 mar 2024, 08:30–12:30 | Arrangör: Linköping Science Park

I samarbete med AI Sweden har Linköping Science Park identifierat behov av att skapa ett lokalt, fysiskt nätverk för AI-entusiaster. ‘AI Öst’ syftar till att bli en kraftfull plattform för att utforska och driva AI-relaterade initiativ i regionen.

Välkommen till uppstartsmöte för nätverket AI Öst!

I samarbete med AI Sweden och i ljuset av Linköpings växande roll som en framtidens stad, har Linköping Science Park identifierat ett ökande behov av att skapa ett mer lokalt, fysiskt nätverk för AI-entusiaster. ‘AI Öst’ syftar till att bli en kraftfull plattform för att utforska och driva AI-relaterade initiativ i vår region. Vår vision är att samla individer och organisationer som är passionerade om AI:s framtid och dess roll i samhället.

Mötet riktar sig till:

Detta möte är särskilt riktat till dig som är aktiv inom AI, antingen genom ditt yrke, eller andra engagemang. Din kunskap och erfarenhet är avgörande för att forma och stärka nätverkets framtid.

*Detaljer kring agendan, platsen m.m är under planering och kan komma att ändras. Ändringar meddelas via mejl till de som är anmälda.

Preliminär agenda:

8:00 — 8:30 Mingel och kaffe
8:30 — 9:00 Välkommen och introduktion av 'AI Öst' (streamas)
9:00 — 10:00 Workshop: 'Definiera Nätverkets Vision och Mål'
10:00 — 10:15 Paus
10:15 — 11:00 Gruppdiskussioner: 'Utmaningar och möjligheter för AI i regionen'
11:00 — 11:30 Sammanfattning och feedback från workshops och diskussioner
11:30 — 12:00 Öppna diskussioner och avslutande tankar

För att göra mötet så givande som möjligt, uppmuntras du att: Reflektera över hur du ser på AI:s roll i samhället och specifikt i vår region. Förbereda tankar kring vad du vill bidra med till nätverket och vad du hoppas få ut av det. Ta med eventuella specifika frågor eller diskussionspunkter du vill lyfta under mötet. Ditt engagemang och dina insikter är viktiga för oss! Tillsammans kan vi skapa en dynamisk och framåtblickande plattform för AI i vår region.

Vi ser fram emot en inspirerande förmiddag tillsammans!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Linköping

  • 7 mar 2024, 08:30–12:30
  • Gradängen
    Collegium, Teknikringen 7, 583 30 Linköping
  • Möjlighet att delta online
  • Svenska