.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous workshop at Goto 10 in Malmö

Understanding ML-based protein structure prediction

31 okt 2022, 17:30–20:30 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

In the second workshop we will take an indepth look at some of the leading ML-based structure prediction models.

Following a brief introduction/refresher of protein basics, we will look at the way different inputs are taken by the model to produce a refined representation of the information extracted from the inputs.

We will then dive into the actual prediction model looking at the mechanics/architecture used in different models. Finally we will take a comparative overview of different models to better understand the challenges ahead. 

17:30 – 17:45 – Meet & Greet
17:45 – 18:05 – The basics - introduction/refresher to proteins
18:05 – 18:35 – Data inputs in AlphaFold2/ RoseTTA fold: MSA, templates and pairing 
18:35 – 19:00 – Meet & Eat
19:00 – 19:20 – Processing and refining: refining the input for prediction
19:20 – 19:50 – Predicting protein structures: mechanics and output
19:50 – 20:30 – A comparative look at existing prediction models and the challenges ahead (a practice session) 

  • 31 okt 2022, 17:30–20:30
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö