.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10 i Stockholm

Två förslag för en hållbar gigekonomi

6 okt 2021, 13:00–14:30 | Arrangör: Giglab Sverige

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Giggarbetares och "mikroföretagares" förutsättningar är i fokus i två utredningar, en är redan ute på remiss och den andra rapporteras i december. Giglab djupdyker i innehållet!

*OBS: Om du inte har möjlighet att komma till Goto 10 och vill följa eventet online behöver du inte anmäla dig. Spara istället denna länk och följ livestreamen på Youtube:
https://www.youtube.com/c/Goto10se/live*

Hur ser vi på giggarnas behov, framförallt de som inte driver verksamhet i företag? Kommer den målgruppen att omfattas av utredningen och förslagen? Hur ser man på förslaget i Mikroföretagarutredningen med egenavgifter som ingår i schablonbeskattningen?

Under seminariet kommer vi gå igenom och förklara innehållet innan vi lyfter det för diskussion. Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt den 6 oktober kl 13.00 - 14.30 på Goto 10 i Stockholm, och kommer att filmas och kunna ses i efterhand på Giglabs webb. Vi ser gärna att ni deltar fysiskt på plats om det är möjligt, men digitalt funkar också.

Giglab Sverige är ett nationellt policylabb och ett samarbete mellan Jobtech/Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Coompanion och Uppsala universitet tillsammans med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och svenska Labbnätverket. Vår ambition är att tillsammans verka för en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige.

 • Arrangör: Giglab Sverige (https://www.giglabsverige.se)
 • Moderator: Dr Linda Weidenstedt
 • Deltagare: Nina Öhrn Karlsson, utredningssekreterare, Regeringskansliet,
  Mathias Tegnér, utredare, Regeringskansliet
 • Målgrupp: Gigplattformar, egenanställningsföretag, giggare med eller utan företag, berörda myndigheter

Agenda:

 1. Inledning (Dr Linda Weidenstedt). 5 min
 2. Presentation av förslaget om Mikroföretagarkonto (Nina Öhrn Karlsson, utredningssekreterare). 15 min
 3. Presentation av utredningen om förändrat trygghetssystem för företagare (Nina Öhrn Karlsson, utredningssekreterare). 15 min
 4. Gemensam dialog: frågor och möjlighet att lämna synpunkter. 30-50 min
 5. Sammanfattning och avslutning. 5 min

Den ena utredningen avser förslag om förenklad beskattning för sk. mikroföretagare för inkomster upp till 120 tkr per år (SOU 2021:55). I det förslaget föreslås schabloniserad källskatt för giginkomster mm med 30%. Skatten ska hanteras av banker som tillhandahåller ett sk. mikroföretagarkonto. Plattformarna betalar ut ersättningen till ett särskilt konto och pengarna skattas och är klara för lyftning och användning direkt, utan att mikroföretagaren behöver redovisa eller betala in skatten vilket sköts helt och hållet av banken. I skatten ingår även avsättningar för egenavgifter för att ge giggaren pensions- och sjukförsäkringsförmåner. Det är frivilligt för giggaren att välja att bli beskattad enligt det nya förslagen eller på traditionellt sätt.

Hur ser giggaktörerna på förslaget? Är det tillräckliga förenklingar för att det ska locka giggare att välja det alternativet? Är det nåt som saknas eller som man skulle vilja se istället?
Utredaren i SOU 2021:55, Christina Eng, har inte möjlighet att delta. Eftersom utredningen är avslutad så finns det ingen möjlighet att lämna synpunkter till utredningen, men det går fortfarande att svara på remissen.

Den andra utredningen handlar om företagares trygghetssystem (N 2020:04), och syftet är att göra företagares trygghetssystem tydligt, enkelt och förutsägbart. Den pågår och ska rapporteras 15 december 2021;
En särskild utredare ska då lämna förslag på hur trygghetssystemen kan stärkas i praktiken. I utredningen ska jämställdhetsaspekter genomgående belysas och analyseras.

Regeringen aviserade också i samband med budgetpropositionen att de vill höja omsättningsgräsen för moms från dagens 30 000 kr till 80 000 kr, vilket i så fall också bidrar till att underlätta för målgruppen.
https://regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/07/sou-202155/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/hojd-omsattningsgrans-for-moms

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm