.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare event på Goto 10 i Malmö

Svenskarna och internet: Valspecial 2022

5 apr 2022, 09:00–10:30

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Välkommen till lanseringen av Svenskarna och internet: Valspecial 2022. Vi bjuder på kaffe och visar den digitala livesändningen från Goto 10 i Malmö.

Den 5 april 2022 släpper vi en delrapport av undersökningen Svenskarna och internet med fokus på politik. Du är varmt välkommen att ta del av lanseringen där Freja Blomdahl och Björn Appelgren från Internetstiftelsen presenterar rapporten.  Efter presentationen kommer inbjudna experter att reflektera kring insikterna som ges i den.

Inför valet 2022 är internet och sociala medier en mycket viktig politisk arena, och svenska väljare är vana att ta del av stora mängder politisk information och budskap. Nätet är en plats där vi tar del av andras politiska åsikter och uttrycker våra egna. Internet har öppnat nya möjligheter till deltagande och engagemang.

Men det politiska samtalet på nätet präglas också av ett hårt debattklimat där många utsätts för hat eller hot kopplat till politiska åsikter. Det finns även en utbredd oro för falsk eller vilseledande information som riskerar att minska förtroendet för det politiska innehållet på nätet. Vilket ansvar har de sociala medieplattformarna för det innehåll som postas där, och hur kan vi skapa en digital miljö där fler vill engagera sig politiskt och delta i samhällsdebatten?

Anmäl dig nu för att se livesändningen från Goto 10 i Malmö. Vi bjuder på kaffe och utrymme för diskussion efteråt! Vill du hellre se live-sändningen från annan plats kan du anmäla dig här.

Program

09.00 Hej och välkomna

Robin Vetter, dagens moderator, och Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen, hälsar välkomna och inleder dagen.

09.05 Presentation av rapporten

Freja Blomdahl, insights manager på Internetstiftelsen, och Björn Appelgren, folkbildningsansvarig, presenterar utvalda delar av Svenskarna och internet: Valspecial 2022

09.50 Reflektion och samtal med inbjudna experter

Tillsammans med inbjudna experter fördjupar och samtalar vi kring rapportens insikter. Samtalen leds av Robin Vetter, Internetstiftelsen.

Om Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är en undersökning som genomförs av Internetstiftelsen. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Med Svenskarna och internet vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Vi vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på en välinformerad grund.

Medverkande

Freja Blomdahl Insights manager, Internetstiftelsen
Freja är insights manager på Internetstiftelsen och har haft huvudansvaret för delrapporten Svenskarna och internet: Valspecial 2022. Hon har en bakgrund inom undersökningsbranschen och har bland annat jobbat på Novus, och som insights manager hos teleoperatören 3.

Björn Appelgren Folkbildningsansvarig projektledare, Internetstiftelsen
Björn Appelgren ansvarar för internetstiftelsens folkbildande arbete med målet att alla i Sverige ska vilja, våga och kunna använda internet på ett medvetet och säkert sätt. Han har en bakgrund som gymnasielärare och har tidigare arbetat med folkbildningsfrågor på UR (Utbildningsradion).

Jannike Tillå Kommunikations- och affärsområdeschef, Internetstiftelsen
Jannike Tillå är kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen, med stor kunskap kring svenskars internetvanor.

Marcin de Kaminski Chef för säkerhet och innovation, Civil Rights Defenders
Marcin de Kaminski är chef för säkerhet och innovation vid människorättsorganisationen Civil Rights Defenders . Hans team ansvarar för arbetet med skydd och säkerhet för aktivister, både internationellt och i Sverige. Marcin har mångårig erfarenhet av arbete i skärningspunkten mellan teknik och samhälle. Civil Rights Defenders arbetar under valåret bland annat med att genomlysa riksdagspartiernas inställning till viktiga frågor rörande mänskliga rättigheter.

Jerker Sundstrand Projektledare, Myndigheten för psykologiskt försvar
Jerker Sundstrand projektleder myndighetens arbete att skydda Sverige mot otillbörlig informationspåverkan i samband med de allmänna valen 2022.

Adina Schildt Jurist, Institutet för juridik och internet
Adina Schildt Gillion är jurist på Cirio Advokatbyrå samt Institutet för Juridik och Internet (IJI) där hon arbetar med frågor som rör yttrandefriheten och personlig integritet. Inom IJI arbetar Adina särskilt med att utbilda och uttala sig kring frågor som rör hat och hot, dataskydd och ansvarsfrågor för plattformar.

Robin Vetter Community Manager för Goto 10 i Stockholm, Internetstiftelsen
Robin är ansvarig community manager för Goto 10 i Stockholm. Han har en bakgrund som journalist och har tidigare arbetat som digitaliseringsexpert på tankesmedjan Fores.

Vi ses den 5 april!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö