.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Strategier för ett samhälle som inte tystnar

13 apr 2021, 08:00–08:45 | Arrangör: Internetstiftelsen

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Marcin de Kaminski, Civil Rights Defenders, delar med sig av tips och strategier för att hantera hat och hot på nätet. Detta för att det nödvändiga samtalet inte ska tystna.

Länk till eventet: https://www.youtube.com/watch?v=mst6r2ZaMGc&list=PLVYZOLUlo74pXm60piqIrhPTKK3tporKd&index=2

Frågan om hat och hot online har blivit alltmer aktuell. Därför finns det all anledning att tänka till kring hur vi bäst kan bevara och stärka det demokratiska samtalet.

Under slutet av 2018 fick Civil Rights Defenders allt fler förfrågningar om stöd och hjälp från svenska aktivister. De upplevde att näthatet hade ökat i intensitet och framför allt spridits från internet till ”köttvärlden”. För att kunna hjälpa till undersökte Civil Rights Defenders vilka utmaningar som fanns, men också olika lösningar. Lärdomarna publicerades i rapporten När samhället tystnar. Och den rapporten är nu grunden i deras säkerhetsarbete med oberoende opinionsbildare.

I sitt arbete ser Marcin hur utmaningarna för de som arbetar för mänskliga rättigheter tydligt ökar i valrörelser. Inför det svenska valet 2022 är det viktigt att vara väl förberedd.

Välkommen till en morgon där du får lära dig olika strategier för att hålla engagemanget och samtalet online levande. Hur bemöter man nättroll och den hätska stämningen på bästa sätt? Hur gör man för att inte stå ensam när hatstormen kommer? Och vad har ens digitala fotspår med detta att göra?

Det här eventet riktar sig till:

  • aktiva inom civilsamhällets organisationer och opinionsbildare
  • alla som kommer att engagera sig på nätet under den kommande valrörelsen
  • alla som jobbar med medie- och informationskunnighet eller digital kompetens
  • alla som är intresserade av frågor som rör näthat och samtalsklimatet på nätet

Lästips inför eventet: i artikeln Näthat – därför är det enklare att fälla hatkommentarer på nätet kan du lära dig mer om näthat. Här förklarar vi vad näthat är, varför är det så lätt att hata på nätet och hur man kan bidra till ett bättre samtalsklimat.

Marcin de Kaminski. Foto: Civil Right Defenders.

Om Marcin de Kaminski

Marcin de Kaminski är chef för säkerhet och innovation vid människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Hans team ansvarar för arbetet med skydd och säkerhet för aktivister, både internationellt och i Sverige. Marcin har mångårig erfarenhet av arbete i skärningspunkten mellan teknik och samhälle.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Läs mer om oss på Internetstiftelsen.se 

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.