.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Stärk elevernas medie- och informationskunnighet!

26 jan 2021, 14:30–15:30 | Arrangör: Mobile Stories

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Jenny Sköld och Lotta Bergseth från Mobile Stories berättar om medielandskapets utveckling och ger axplock ur kursen Navigationskurs i digital källkritik, som riktar sig till lärare på högstadiet och gymnasiet.

I dag är det svårare än någonsin att navigera i det digitala medielandskapet. Det har blivit särskilt tydligt under rådande pandemi att tillgången till korrekt information och förmågan att hitta den har blivit en fråga som faktiskt kan handla om liv eller död.Jenny Sköld och Lotta Bergseth, från Mobile Stories, berättar om medielandskapets utveckling och varför det är viktigt att skolan tar större ansvar i arbeta med elevernas vardag på nätet. De går igenom begreppet medie- och informationskunnighet och dess delar. De berättar också om de utmaningar de fångat upp på olika skolor gällande MIK och som gjorde att de bestämde sig för att utveckla kursen för att stötta lärare. De visar ett axplock från kursens innehåll, till exempel råd från de experter som medverkar.

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med detta seminarium vill Mobile Stories, i samarbete med Mediapoolen i Västra Götaland, stötta och inspirera lärare i att möta de uppdaterade kraven i läroplanen. 

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online